Yelena de Belgrado (Sèrbia)

 

Vaig néixer el 1967 a la llavors Iugoslàvia i porto exactament mitja vida entre Barcelona i Madrid.

Al llarg d’aquest temps m’he estat formant en la música, la literatura, el circ i els idiomes, entre altres coses, i sóc una fervent defensora i practicant de la gastronomia, així com la cultura i les polítiques de l’alimentació.

He estudiat art contemporani al TPK Art i Pensament Contemporani de l’Hospitalet de Llobregat des de 2009. Actualment sóc artista resident en aquest centre. Juntament amb Javier Salas i Diego Tampanelli, dos artistes companys, desenvolupem TepekaléKafé, un espai de creació i trobades puntuals artístiques.

Des de 2013 col·laboro en els projectes de Laboratori d’Art Comunitari de Sant Boi de Llobregat; dirigeixo projectes amb els més variats col·lectius de la localitat i elaboro vídeos per al Museu de Sant Boi de Llobregat.

Formo part del col·lectiu de les dones performers Theta, dedicat a la investigació en el camp de l’art d’acció.

Els meus treballs inclouen les pràctiques tant fotogràfiques, performatives o   videoartístiques, així com tèxtils, curatorials i d’edició gràfica.

A Cel·AV: Paradayz
Una proposta de videoperformance que serà realitzada, editada i exposada in situ.
Forma part del projecte en desenvolupament “Venus como espejo”, una sèrie de autoretrats tant fotogràfics com en format de vídeo.
Amb la col·laboració del registre de la performance per Javier Salas.

I was born in 1967 in the then Yugoslavia and I’ve passed half life between Barcelona and Madrid.

Throughout this time I have been training in music, literature, circus and languages, among other things, and I am a fervent advocate and practitioner of the cuisine and the culture and politics of food .

I studied contemporary art TPK Art and Contemporary in Hospitalet de Llobregat since 2009. I am currently a resident artist at this center. Along with Javier Salas and Diego Tampanelli, two artist friends, develop TepekaléKafé, a space for artistic creation and occasional meetings.

From 2013 I collaborate on projects for Laboratori d’Art Comunitari de Sant Boi de Llobregat; writing projects with varied groups in the locality and elaborate video for Museu de Sant Boi de Llobregat.

I am part of the group of women performers Theta, dedicated to research in the field of performance art.

My work practices include both photographs, performative or videoartístiques and textiles, curatorial and graphics editing.

At Cel·AVParadayz
A video-proposal that will be made, published and exhibited in situ.
Part of project development “Venus as Mirror”, a series of self-portraits as much as in photograph and in video format.
With the collaboration of record performance by Javier Salas.

 

Website