Xavi Lloses (Girona)

Lleida, 1976. Antipianista, compositor i terrorista sonor. Artista multidimensional eclèctic i polivalent, desenvolupa la seva hiperactivitat per tots els camins que li brinda l’art.

A Cel·AV: presenta nou espectacle amb nous temes. Amb la col·laboració d’Alex Pallí als visuals.

Lleida, 1976. Antipianist, composer and sound terrorist. Eclectic and multidimensional artist and multipurpose. He launch his hyperactivity throught all the ways that gives the art.

At Cel·AV: presents new show with new songs. With the collaboration of Alex Pallí at the visuals.

 

Website