VisualContainer (Itàlia)

Canal web internacional de videoart des de 2009.

Visual Container TV és la pantalla pel videoart contemporani mundial en temps real i està disponible per a tots els públics entusiastes i professionals, en línia 24/7 amb exposicions mensuals especials.

El webTV està completament dedicat als projectes de videoart internacionals i a acollir projectes i festivals de videoart sota la tutela de curadors i directors de festivals, entrevistes i programes monogràfics només per invitació.

Visual Container és un gran projecte cultural fet per als amants del videoart, estudiants, curadors i tots els públics, una plataforma on trobar la millor selecció de videoart de forma gratuïta i amb propostes únicament culturals.

A Cel·AV: selecció de peces:
Human Alienation — Chiara Mazzocchi, 2011, 2:00
Emergencia — Yuri Pirondi + Ines von Bonhorst, 2012, 11:43
Secondo vento — Silvia Camporesi, 2010, 3:45
Ying Aoyun — Lino Strangis, 2009, 3:34

Euphoria — Hwayong Jung, 2014, 4:53 
Migrations Daniela Di Maro, 2011, 5:13

International Videoart Web Channel since 2009.

VisualContainerTV is the screen to the contemporary videoart world in real time and available to all enthusiast and professional audiences, online 24/7 with special monthly exhibitions.

The webTV is entirely devoted to the International videoart world and welcoming videoart projects and festivals under the care of curators and festival directors, interview and monograph programs on invitation only.

Visual Container is a big cultural project made for videoart lovers, students, curators and all audiences, a plave where to find the best videoart selection for free and for cultural purpose only.

At Cel·AV: selection of pieces:
Human Alienation — Chiara Mazzocchi, 2011, 2:00
Emergencia — Yuri Pirondi + Ines von Bonhorst, 2012, 11:43
Secondo vento — Silvia Camporesi, 2010, 3:45
Ying Aoyun — Lino Strangis, 2009, 3:34

Euphoria — Hwayong Jung, 2014, 4:53 
Migrations Daniela Di Maro, 2011, 5:13

Website