Still Laps – Video Art (Bèlgica)

Plataforma online de vídeoart. Pensada i creada per a la difusió de peces vídeo, el seu eclecticisme i bon gust queda reflectit en la seva acurada selecció. Art per compartir.

A Cel·AVArnaud Brihay, curator i fundador de Still Laps, ens presentarà el projecte a Konvent (Diumenge 20 a les 13:00h). Ens explicarà seva visió del videoart tant des de la vessant de programador com de la d’artista.

Video-art online platform. Designed and created for the diffusion of vídeo pieces, its ecleticism and its good taste is reflected in its careful selection. Art to share.

At Cel·AVArnaud Brihay, curator and founder of Still Laps, will present the project at Konvent (Sunday 20th at 13:00h). He will explains his vision of video art from as his view of programmer as his view as an artist.

Website