Slidemedia Lab (Barcelona)

El Laboratori de Slidemedia està format per un col·lectiu d’artistes multidisciplinaris, dedicats a la investigació de propostes audiovisuals basades en la tècnica del vídeo mapping. Desenvolupem diferents tipus d’aplicacions, tant en l’àrea de les arts creatives, com esdeveniments i campanyes promocionals.

Creem entorns visuals amb conceptes artístics avantguardistes. L’experiència adquirida en múltiples muntatges i espectacles al voltant del món juntament amb les aplicacions d’animació multimèdia, ens permet col·laborar eficaçment en muntatges i execució de projectes culturals o comercials.

A Cel·AV: Projecte multidisciplinari on es combina el mapping amb la gastronomia.
L’obra, titulada π(Pi), de Tomàs Martí, Lluís Campmajó i Fausto Morales, interactuarà amb l’equip de KonventCuina.

Slidemedia Laboratory is a multidisciplinary group of artists dedicated to the audio-visual proposal research based on video mapping technique. We develop different types of applications, such as creative arts, events and promotional campaigns.

We create visual environments with avant-garde artistic concepts. Our experience in multiple events and shows around the world, along with multimedia entertainment applications, allows us to work effectively in assemblies and cultural or commercial projects.

At Cel·AV: Multidisciplinary project which combines mapping with food.
The work, entitled π (Pi), from Tomàs Martí, Lluís Campmajó and Fausto Morales, interact with KonventCuina‘s team.

Website