Proyector. International Videoart Festival (Madrid)

PROYECTOR 2008-2015. Festival Internacional de Videoart, que es realitza principalment a Espanya, Itàlia, Portugal, Mèxic i Equador, amb la participació d’artistes, comissaris i festivals de gran part del món.

Compta amb video-instal·lacions (monocanal, multicanal, interactives), projectils, intervencions, projeccions en l’espai públic, performances, tallers i conferències.

A Cel·AV: Best Off de l’edició PROYECTOR d’enguany (Dissabte 19/ 20:00h).

PROYECTOR 2008-2015. International Video Art Festival, which takes place mainly in Spain, Italy, Portugal, Mexico and Ecuador, with the participation of artists, curators and festivals of the world.

It features video installations (single channel, multichannel, interactive), projectiles, interventions in public space projections, performances, workshops and conferences.

At Cel·AV: PROYECTOR’s Best Off of this year’s edition (Saturday 19/ 20:00h)

Website