Piròmana d’Argos (Girona)

Em dic Núria i el ritme que regeix el meu treball és el que em va moldurar des de la naixença: el ritme de les muntanyes, els rius, les coves, les terres d’escudella, la verdor, la molsa i el ginebró. 
El cant, el de ser fidel a mi mateixa en l’expressió de l’ésser. L’esperit, el de la senzillesa, la condensació, l’expressió sostinguda i concreta. L’agraïment, el de compartir l’artesania que hi ha en la bellesa.

El ritme que regeix el meu treball és el que em va moldurar des de la naixença: el ritme de les muntanyes, els rius, les coves, les terres d’escudella, la verdor, la molsa i el ginebró. El cant, el de ser fidel a mi mateixa en l’expressió de l’ésser. L’esperit, el de la senzillesa, la condensació, l’expressió sostinguda i concreta. L’agraïment, el de compartir l’artesania que hi ha en la bellesa.

Aquesta inquietud vital sorgeix de la necessitat d’experimentar, explorar, deformar i llençar-me al buit per accedir al coneixement i la informació que habita dins nostre com a éssers. A través d’aquest espai es poden observar els fils lluminosos que es van estirant sorgint de la foscor per a fer de la consciència una eina de creació. És el fruit de la suma de presents, la bellesa d’allò efímer.

A Cel·AV: Zoom Out, performance inaugural de llarga durada. Vídeo aquí

My name is Núria and rhythm that governs my work is what have molded me from birth: the rhythm of the mountains, rivers, caves, land of soup, greenery, moss and juniper.

Singing, being faithful to myself in the expression of being. The spirit of the simplicity, condensation, sustained expression and concrete. Gratitude, to share crafts that are in beauty.

The rhythm that governs my work is that I moldings from birth: the rhythm of the mountains, rivers, caves, land of soup, greenery, moss and juniper. Song, being true to myself in the expression of being. The spirit, the simplicity, condensation, sustained expression and concrete. Gratitude, to share crafts that are in beauty.

This concern arises from the vital need to experiment, explore, deform and throw me into the void to access knowledge and information that lives within us as beings. Through this space we can observe the luminous threads that were emerging from the darkness pulling to make awareness creation tool. Is the result of the sum of present the beauty of the ephemeral.

At Cel·AVZoom Out, long lasting opening performance. Video here

Website