Payam Mofidi (Iran)

Nascut a Teheran, Payam Mofidi és un pintor iranià, videoartista i cineasta d’animació amb seu actual a Mont-real. L’any 2005 va obtenir una llicenciatura en Disseny Gràfic de la Universitat Azad d’Art i Arquitectura a Teheran i es va graduar amb honors a l’Escola Nacional Superior d’Arts Decoratives de París el 2009. Payam Mofidi ha mostrat les seves obres a nivell nacional i internacional en exposicions individuals incloent: Assar, galeria d’art Teheran (2012-2014), MAI, Montreal (propera, 2015), Ferry Galery Bangkok (propera, 2015), així com un gran nombre de festivals i exposicions col·lectives. Entre les beques i premis que ha guanyat trobem el CALQ, beca d’investigació i Creació (2014); SODEC, beca per a Artistes Visuals (2014); AMI beca Mentorship(2015); així com el premi especial del jurat de Rythmetic International Festival (2010).

A Cel·AV:
Cohesive Disorder Series (2013-2014)

Sinopsis: sèrie de tres vídeos en què les mans i els tovallons són els components principals. Mirades metafòriques en els rols de la religió i el poder polític; els 3 vídeos junts fan un trencaclosques per al públic, tot proporcionant-li algunes pistes. Les mans i els tovallons ajuden a que els personatges se sentin segurs i còmodes, precisament en el moment en què estan drenats, perdent el control dels seus propis cossos i accions. No obstant això, com passa amb tota obra metafòrica, aquests codis es donen a l’espectador per tal que faci la seva pròpia conclusió, i arribar a un acord amb un resultat, la recerca d’un significat de l’individu únic.

Born in Tehran, Payam Mofidi is an Iranian painter, video artist and animation filmmaker currently based in Montreal. He obtained a BA in Graphic Design in 2005 from the Azad University of Art and Architecture in Tehran and graduated with honors from l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs of Paris in 2009. Payam Mofidi has shown his works nationally and internationally in solo exhibitions including; Assar art gallery Tehran (2012-2014), MAI Montreal (upcoming, 2015), Ferry Gallery Bangkok (upcoming, 2015) as well as a great number of festivals and group exhibitions. Among the grants and prizes he has won are the CALQ Research and Creation Grant (2014), SODEC Grant for Visual Artists (2014), MAI Mentorship Grant (2015) as well as the jury’s special prize of “Rythmetic” International Festival (2010).

At Cel·AV:
Cohesive Disorder Series (2013-2014)
Synopsis: This is a series of three videos in which the hands and the napkins are the principal components. They are metaphorical looks at the roles of religion and political powers; together these 3 videos make a puzzle for the audience, yet also providing some clues. The hands and the napkins help the characters feel secure and comfortable, precisely at the time that they are getting drained, losing control of their own bodies and actions. Nonetheless, as with every metaphorical work, these codes are given to the spectator to make his/her own conclusion, and come to terms with an outcome, finding a unique individual meaning.

 

Website