Off://TV vs Altered Loopz (Barcelona)

Altered Loopz i Off://TV són dos reputats VJ que ens oferiran una jam molt especial: una sessió de visuals en directe sense música. Les imatges dialogaran entre elles i  les connexions es dispararan lliures per a un públic tip de referències visuals.
No beats… no ambient… no music… només imatge.

Altered Loopz and Off://TV are two renowned VJ that will offer a very special jam: a visual live session without music. The pictures will discuss between them and the connections will be free to skyrocket to a stuffed audience of visual references.
No beats… no ambient… no music… only image.

Off://TV Website

Altered Loopz Website