Manipulated Image (EEUU)

Amb seu actual a Los Angeles, Manipulated Image és un projecte impulsat per l’artista, amb el vídeo art innovador i esdeveniments multimèdia d’artistes internacionals, amb discussions i presentacions d’artistes convidats. En projeccions anteriors han presentat diversos treballs dins contextos que han permès nous descobriments sobre les possibilitats del vídeo art com a mitjà creatiu. MI ha co-comissariat projeccions de vídeo art amb socis internacionals. En els seus primers 19 programes, s’ha presentat el treball de 157 artistes de 41 països, i molts d’ells a nivell internacional.

Manipulated Image s’ha exposat a públic local culturalment divers degut a la barreja d’ètnies. Ha augmentat les oportunitats de tot el món per als artistes locals, donant una major exposició al seu treball, i ha proporcionat espais per a artistes de tot el món mostrant els seus treballs als EEUU. Obres d’artistes emergents es mostren al costat d’artistes internacionalment coneguts, explorant a través de l’edat, sexe, religió, origen ètnic, nacionalitat i condició econòmica.

Currently based in Los Angeles, Manipulated Image is an artist-driven project, featuring innovative video art and multimedia events by international artists, with guest artist discussions and presentations. Past screenings have presented diverse work within contexts that have allowed fresh discoveries about the possibilities of video art as a creative medium. MI has co-curated video art screenings with international partners. In its first 19 programs, it has presented work by 157 artists from 41 countries, and many of its curations have been presented internationally.

Manipulated Image has exposed local audiences to culturally diverse mix of ethnicities. It has increased worldwide opportunities for local artists by giving wider exposure to their work, and has provided venues for artists from around the globe to have their work shown in the US. Works of emerging artists are shown alongside the internationally known, scanning across age, sex, religion, ethnicity, nationality, and economic status.

Website