Malevich Line (Barcelona)

Marc Merineé, Barcelona.
Compositor i productor en diferents projectes de múscia electrònica i ambient com Malevich LineVeinhartAsbaar, EldarMatatus. També actua en projectes artístics relacionats amb la fotografia i el vídeo art.

Irene Díez, Barcelona.
Cantant, compositora i dissenyadora gràfica del projecte Malevich Line. Combina la seva passió per la música amb altres projectes artístics relacionats amb l’art contemporani, vídeo art, fotografia, disseny d’interiors i decorats. També és graduada en Belles Arts, piano al Conservatori i dansa contemporània.

A Cel·AV: performance on combinen música, dansa i visuals.

Marc Merineé, Barcelona.
Composer and producer of different musical projects of Electronic and ambient like Malevich LineVeinhartAsbaar, Eldar or Matatus. Also performs artistic projects related to photography and video art.

Irene Díez, Barcelona.
Singer, composer and graphic designer in Malevich Line project. She combines her passion in music with other art projects related to contemporary art, video art, photography, interior design and scenery. She is also graduated in Fine arts, piano conservatory and contemporary dance.

At Cel·AV: performance where combine music, dance and visuals.

Website