Los ingrávidos (Mèxic)

Col·lectiu audiovisual que reivindica la desarticulació de la gramàtica i estètica televisiva-cinematogràfica.

A Cel·AV: Presentació de Los Ingrávidos al Konvent (Dissabte 19/09/15 a les 13:00h) de la mà de Davani Varillas, co-fundadora i realitzadora del col·lectiu. Una xerrada amena i aclaridora sobre estratègies del vídeo i el cinema contra la uniformització constant de la televisió i la seva estètica de mínims.

Audiovisual collective that claims the Television-cinematographic’s grammar and esthetic dislocation.

At Cel·AV: Presentation of Los Ingrávidos at Konvent (Saturday 09/19/15 at 13:00 pm) by the hands of Davani Varillas, co-founder and co-director of the group. An entertaining and enlightening talk about strategies of the video and the cinema against the constant uniformity of television and it’s minimal esthetic.

Website