KonventCuina (Cal Rosal)

Col·laboració de KonventCuina amb Slidemedia Lab.

Degustació d’una instal·lació. Vídeo Mapping interactiu projectat a 360º damunt d’una estructura geomètrica, intervinguda per un performer; compartint espai i interrelacionat amb una proposta culinària. Buscant generar, jugant amb la geomètria i l’atzar, una sinestèsia a través dels diferents elements audiovisuals i gastronòmics.

Places limitades
Reserva prèvia
Més informació i reserves: 93 821 39 01 / konventcuina@gmail.com

KonventCuina’s collaboration with Slidemedia Lab.

Tasting a facility. Interactive Video Mapping projected on a 360º geometric structure, operated by a performer; sharing space and interrelating with a culinary proposal. Wanting to generate, playing with geometry and chance, a synesthesia through the various audiovisual elements and food.

Limited places
Reservation required
More information and reservations: 93 821 39 01 / konventcuina@gmail.com

Website