J. G. Gamero (Barcelona)

J.G. Gamero, nascut a Barcelona i actualment establert a Tòquio, basa el seu treball artístic en múltiples conceptes, però fent cert èmfasi en els clixés estètics contemporanis, i en les comunicacions interpersonals.

A Cel·AVComida para dos — J. G. Gamero (Espanya), 2008, 6:16

J. G. Gamero, born in Barcelona and currently based in Tokyo, bases his artwork on many concepts, but with some emphasis on contemporary aesthetic clichés, and interpersonal communications.

At Cel·AVComida para dos — J. G. Gamero (Spain), 2008, 6:16

 

Website