HearteartH (plataforma internacional)

HearteartH és un projecte creat per les videoartistes Maria (Félix) Korporal i Sonia Laura Armaniaco aka §vonica.

HearteartH és ara una convocatòria oberta, un projecte en curs per als artistes i els responsables dels mitjans de comunicació. El concepte va prendre vida a partir de dues paraules entrellaçades: cor i terra, donant forma a un anagrama projectant un tipus d’encanteri d’ el que no podem escapar: un destí, el cor i la Terra afecten mútuament de forma permanent.

A Cel·AV: Els comisaris de Heartearth han seleccionat 40 vídeos de la seva plataforma de difusió de vídeoart especialment per a konvent. Vídeos d’arreu del món on es mostra l’enorme varietat de sensibilitats i tècniques emprades per mostrar el nostre món.
La peculiaritat és que seran fragments, mosaics artístics que ens incitaran a completar el visionat fóra, pel nostre compte.

HearteartH is a project created by video artists Maria (Felix) Korporal andSonia Laura Armaniaco aka §vonica.

HearteartH is now an open call, a project in progress for artists and media makers. The concept took life from these two interlocking words: HEART and EARTH, shaping an anagram projecting some kind of spell from where we cannot escape: a destiny, Heart and Earth affect each other permanently.

At Cel·AV: The curators of Heartearth have selected 40 videos from their platform for the dissemination of video art especially for Konvent. Videos from around the world showing the huge variety of sensibilities and techniques employed to show our world.
The peculiarity is that will be fragments, artistic mosaics that will incite us to complete the viewing, on our own.

 

Website