Fell (Brasil)

FELL és un artista nòmada, sense disciplina. Traballa fora de la zona de confort, viatja i experimenta amb diferents mitjans de comunicació, interessant-se en la política contemporània, l’art en si mateix, i els constants canvis de la societat. La seva obra ha estat exposada en espais públics, galeries no comercials, fàbriques abandonades, centres culturals i en altres espais centrats en l’art i les causes ètiques.

A Cel·AV: connexió en directe amb l’artista: dissabte 19 a les 12:00 / 17:00 / 19:30h

FELL is a nomad artist, with no discipline. Working out of the comfort zone, he travels and experiments with varied and different media, being interested in contemporary politics, art itself, and the constant changes of society. His work has been exhibited in public spaces, non commercial galleries, abandoned factories, cultural centres and in other spaces focused on art and ethical causes.

At Cel·AV: direct connection with the artist: 19th saturday at 12:00 / 17:00 / 19:30h

Website