elmur.net (Lleida)

elmur.net és una iniciativa sense ànim de lucre. No és només una pàgina d’internet, també és una instal·lació audiovisual col·lectiva que desitja construir un diàleg social a través de la creació artística. Totes les imatges que apareixen en aquest lloc web són al mateix temps, projectades en espais públics de tot el món. elmur.net és una plataforma al servei de la societat i el seu desenvolupament positiu.

elmur.net és una plataforma pública d’exposició oberta y gratuïta. Convidem als ciutadans del món a compartir la seva imaginació i a crear un diàleg visual per a inspirar-nos a construir un món millor.

elmur.net és un experiment creatiu, una aplicació pràctica de les capacitats educatives dels mitjans audiovisuals. La revolució audiovisual que ha caracteritzat el Segle XX ja ha demostrat la capacitat dels mitjans audiovisuals com a motlle de cultures. Per què no utilitzar-ho amb una finalitat positiva?

A Cel·AV: retrospectiva sobre els vuit anys de vida del projecte elmur.net.

elmur.net is a non-profit initiative. It is not only an internet site; it’s also an audiovisual collective installation wishing to build up a social dialogue through artistic creation. All the images you see in this site are at the same time, being projected on public spaces around the world. elmur.net is a platform at the service of society and its positive development.

elmur.net is a free public exhibition platform open to everyone. We invite the world to share its imagination and open up a visual dialogue with the aim to inspire us to build up a better one.

elmur.net is a creative experiment; it is a practical application of the educational capabilities of the audiovisual media. The audiovisual revolution that has characterized the 20th Century has already shown us the capabilities of the visual medium as a mould of cultures. Why shouldn’t we use it with positive means?

At Cel·AV: retrospective about the eight years of elmur.net project.

 

Website