Eau Rouge (Berga)

Les berguedanes Sara Subirana i Rut Díaz s’uneixen per formar aquest duet que marida acordió i ballet en una representació gairebé improvitzada.
Plecs de cartró i caixes harmòniques de fusta per una banda; posicions acurades i estrictes de la dansa clàssica per l’altra. El vermell de la passió, de la força, les emocions i la latència. L’aigua, que nodreix, refresca i ens transporta a un món on tot sembla fràgil i misteriós.

Tota una experiència sensorial que serà enregistrada mitjançant la tecnologia del drone.
Eau Rouge és una co-producció de Konvent.

A Cel·AV: actuació dissabte 19 a les 17:30h

Berguedan girls Sara Subirana and Rut Diaz join to form this duo that combines accordion and ballet in a representation almost improvised.
Sheets of cardboard and harmonic wooden boxes on one hand; careful and strict positions of classical dance on the other. The red of passion, strength, emotions and latency. The water, which nourishes and refreshes us to a world where everything seems fragile and mysterious.

A complete sensory experience that will be recorded by the drone technology.
Eau Rouge is a Konvent co-production.

At Cel·AV: actuation 19th saturday at 17:30h