Diego Garrido (Valladolid)

Comença la seva carrera artística l’any 1999 ballant BBoying i, gràcies als seus viatges a esdeveniments nacionals i internacionals de danses urbanes, descobreix i aprofundeix en el Hip Hop. L’any 2012 completa la formació de dansa contemporània a l’escola Varium de Barcelona i, des d’aleshores ha anat descobrint altres disciplines com el butoh, la dansa vertical o el teatre físic. Ha participat en múltiples projectes com a ballarí per diverses companyies de dansa, en campanyes d’animació i sales de festes de tota Espanya. També, ha coordinat laboratoris de dansa al Graner (Barcelona). Actualment, és ballarí i coreògraf en la companyia Iron Skulls.

A Cel·AV: Improvització/Adaptació de la peça “sin miedos” (actuació en directe)
Sempre hi ha pors que s’apoderen de nosaltres, són els que creen dubtes sobre nosaltres mateixos. Pel que és tan gratificant alliberar-nos d’ells, encara que sapiguem que aviat vindran uns altres. A través del moviment aconsegueixo formes abstractes, barrejant estils de dansa amb la idea de transmetre un sentiment que ens alliberi.

He starts his career in 1999 dancing Bboying and, thanks to his trips to national and international events of urban dance, discovers and explores Hip Hop. In 2012 complets the formation in contemporary dance in Varium (Barcelona) and since that he has been discovered other disciplines as Butoh, vertical dance or physical theater. He has participated in numerous projects as a dancer for several dance companyies, in entertainment campaigns and several nightclubs throughout Spain. Also, has coordinated dance laboratories in Graner (Barcelona). Currently, he is dancer and choreographer in the company Iron Skulls.

At Cel·AV: Improvisation /Adaptation of the play “sin miedos” (live performance)
There are always fears that seize us, are those that create doubts about ourselves. For that is so rewarding to get rid of them, but we know that others will come soon. Through the movement I get abstract shapes, mixing dance styles with the idea of transmitting a feeling that we release.

 

Website