Códec Festival de Vídeo y Creaciones Sonoras (Mèxic)

Mostra/festival independent que sintetitza i articula codis expressius procedents de diversos àmbits visuals i sonors, sobre tot, indaga en la creació de noves narratives i formes de llenguatge audiovisual.

A Cel·AV: selecció de vídeos:
Los Deseos — Anita Salinas (Mèxic), 4:30
Terreo — Rafael Cruz (Mèxic), 6:18
Regreso al Origen — Fabián Pimentel (Mèxic), 1:00
Freedom — Arlette Blanco (Mèxic), 5:15
A quien Corresponda — L. Alejandro García (Mèxic), 4:43
Nubes — Mariana Err, 1:44
Crónica de un Silencio — Julio Rojas, 3:20
Mucha Locura — Abraham Soriano, 3:40
T.V Mēxihco — Erick Tapi (Mèxic), 5:15

Display/independent festival that synthesizes and articulates expressive codes from various sound and visual fields, especially, explores the creation of new narrative and visual language forms.

At Cel·AV: video selection:
Los Deseos — Anita Salinas (Mexico), 4:30
Terreo — Rafael Cruz (Mexico), 6:18
Regreso al Origen — Fabián Pimentel (Mexico), 1:00
Freedom — Arlette Blanco (Mexico), 5:15
A quien Corresponda — L. Alejandro García (Mexico), 4:43
Nubes — Mariana Err, 1:44
Crónica de un Silencio — Julio Rojas, 3:20
Mucha Locura — Abraham Soriano, 3:40
T.V Mēxihco — Erick Tapi (Mexico), 5:15

 

Website