Alex Pallí (Barcelona)

Des de 1994 a enguany Alex Pallí ha realitzat 60 exposicions individuals i col·lectives tant en l´àmbit nacional com internacional.

Al 2003 fou escollit per l´exposició “4 talents catalans a Paris” (Maison du Catalogne, París).
Ha exposat a diverses galeries de Barcelona, Madrid, Bolonya, París o Londres.

Ha participat a fires d´art contemporani com Arco (Madrid), Arte Fiera (Bolonya), Art-expo (Barcelona) i ArtBo (Bogotà); amb Galeria Barcelona (Barcelona). I al SWAB (Barcelona); amb N2 Galeria.
Actualment treballa amb n2 Galeria (Barcelona).
Al 2009 va fundà amb un grup d´artistes el col·lectiu Nubolâris, amb el que intervenen activament en la creació i organització d´esdeveniments culturals.

A Cel·AVFeedbackdeformació hiperbòlica en clau de realitat augmentada del Guernika, 15′. Visualització divendres 18 a les 21:30h

Since 1994 until today Alex Pallí has made 60 solo and group exhibitions, both national and international.

In 2003 he was chosen for the exhibition “4 Catalan talents in Paris” (Maison du Catalogne, Paris).
He has exhibited in various galleries in Barcelona, Madrid, Granada, Bologna, Paris and London.

He has taken part in exhibitions of contemporary art like Arco (Madrid), Arte Fiera (Bologna), Art-expo (Barcelona) and ArtBo (Bogotá); with Barcelona Gallery (Barcelona) And in the SWAB (Barcelona); with N2 Galeria.
He’s currently working with N2 gallery.
In 2009, with a group of artists, he founded the collective Nubolâris for the creation and organization of cultural events in which they are actively involved.

At Cel·AVFeedback, Guernika’s hyperbolic distortion as augmented reality, 15′
Display 18th friday at 21:30h