Abraham Soriano (Mèxic)

Considero l’art com un sistema de recerca de la realitat i d’autoconeixement, de manera que les meves peces parteixen sempre en qüestionar temes específics. El meu interès principal rau en les diferents relacions que es formen a partir de tres elements: els objectes, els individus i el temps. Això m’ha portat a crear peces on es registren aquestes relacions per mitjà de gràfica digital, performance, vídeo, fanzine, acció, instal·lació, entre d’altres.

A Cel·AV: Mucha Locura — Abraham Soriano, 3:40

I consider art as a system of investigation of reality and self, so my pieces always start by questioning specific topics. My main interest lies in the different relationships that are formed from three elements: objects, people and time. This has led me to create pieces where these relationships are recorded using digital graphics, performance, video, fanzine, action, installation, among others.

At Cel·AV: Mucha Locura — Abraham Soriano, 3:40

Website